MAXX

Het motto van onze school is: ‘MaxX, maak werk van je talent.’

Wie zijn wij
MaxX is een school voor praktijkonderwijs, voor leerlingen in de leeftijd van 12-19 jaar.
Bij ons vormen jouw talenten het uitgangspunt voor het onderwijs. Dat is voor ons passend onderwijs.
Wij bereiden je voor op een zelfstandige plek in de maatschappij. Op onze school is er veel aandacht voor werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Wat bieden wij
MaxX biedt je praktijkonderwijs in vier brede richtingen: techniek, handel & administratie, zorg & welzijn en groen. Natuurlijk leer je bij ons ook Nederlands, Engels en wiskunde.

Hoe werken wij
Op MaxX helpen we je jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Van daaruit leer je.

Het mooie hiervan is dat het onderwijs op deze manier aansluit bij wie je bent en de mogelijkheden die jij hebt. Bovendien is onderwijs en leren op deze manier leuker.

Leren doe je niet alleen, je leert ook samen met andere leerlingen. Leerkrachten begeleiden je daar natuurlijk bij.
Wij vinden het heel belangrijk dat je ouders of verzorgers hierbij betrokken zijn. Je leert niet alleen op school, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld op stage. De omgeving maakt daarmee deel uit van jouw ontwikkeling.

Door aan je eigen talentontwikkeling te werken en door samen te werken help je elkaar bij het leren. Je ontwikkelt je zo tot een zelfstandig mens dat bewust eigen keuzes kan maken.

MaxX heeft nu nog twee locaties aan de Wheemerstraat 15 A en aan de Parallelweg 5
beiden in  Neede

MaxX en Het Assink Lyceum werken steeds meer samen om leerlingen passend onderwijs te bieden. Ook in onze huisvesting wordt dit zichtbaar. Begin januari 2016 vormen we namelijk samen één locatie: Onderwijsplein Neede. Daar vind je dan onder andere een mooi gezamenlijk techniekplein. Zo zal het mogelijk zijn om jou het nieuwste en het beste op dat gebied te bieden.